Verzenden & retourneren

Retourneren verzenden

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product. Het is van belang dat u tijdens de bedenktijd netjes omgaat met het product en de verpakking. U kunt het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking retour sturen.

Indien u gebruik maakt van het retour sturen van uw product, komen de kosten van verzenden voor uw rekening. Indien u een bedrag betaald heeft, zal dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending terug betaald worden. Artikelen uit de Sale (met korting) geen geld retour, wel een tegoedbon indien deze voldoen aan de retoursrechten.

Klachten en problemen

Het is natuurlijk erg vervelend als u een klacht heeft over één van onze producten. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de email of het contactformulier aan ons door te geven. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Na ontvangst van uw klacht zullen wij uw klacht binnen 2 dagen na ontvangst te beantwoorden.

Uitzondering retourneren

Artikelen die geruild of geretourneerd worden, moeten aan de volgende punten voldoen:

Artikelen dienen ongedragen, ongewassen, onbeschadigd en compleet. Artikelen kunnen niet teruggezonden worden wanneer u zelf heeft geprobeerd een gebrek te herstellen, of wanneer u de was- of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd. Alle kaartjes dienen met de oorspronkelijke sluiting vast te zitten. Oorbellen, kousen, panty’s en cadeau bonnen mogen niet geruild of geretourneerd worden. Schoenen mogen alleen teruggezonden worden zonder enige draagsporen.

LET OP!

Body & Fashion Den Haag
Tramstraat 2
2551 TV Den Haag
info@bodyandfashion.nl
070-3290548
BTW nummer: NL002272981B59


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

—   Aan

Body & Fashion Den Haag
Tramstraat 2
2551 TV Den Haag

info@bodyandfashion.nl

070-3290548

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :

— Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en):

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
— Datum(DD-MM-YYYY):


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.